USLOVI  KORIŠĆENJA
1. Uslov korišćenja SMSex mogu koristiti samo ona
lica koja su starija od 21. godine.
SMSex software nije odgovoran
za neodgovorno slanje SMS-ova!
2. Uslov korišćenja Zabranjeno je slanje pretećih
SMS poruka bilo-kome, ako se
smatrate oštećenima javite se
svom advokatu sa problemom.
3. Uslov korišćenja Zabranjeno je sadržajem poruke
navođenje primaoca na prevaru
na bilo koji od maštovitih načina.
Zabranjeno je lažno prestavljanje,
ne smete slati SMS sa 'Facebook',
'Instagram' ili neke druge firme.
4. Uslov korišćenja Zabranjeno je slanje SMS poruka
između ponoći i 6 sati ujutro.
Nova Godina i Božić su izuzeci.
5. Uslov korišćenja Zabranjeno je slanje velikog broja
SMS poruka bilo kojeg sadržaja
pogotovo ako šaljete na isti broj.
UPOZORENJE: Zbog nepoštivanja samo jednog
uslova korišćenja uslediće trajno
suspendovanje vašeg accounta.