USLOVI  KORIŠĆENJA
1. Uslov korišćenja SMSex mogu koristiti samo ona
lica koja su starija od 21. godine.
SMSex software nije odgovoran
za neodgovorno slanje SMS-ova!
2. Uslov korišćenja Zabranjeno je slanje pretećih
SMS poruka bilo-kome, ako se
smatrate oštećenima javite se
svom advokatu sa problemom.
3. Uslov korišćenja Zabranjeno je sadržajem poruke
navođenje primaoca na prevaru,
lažno predstavljanje ili slično.
Za pošiljaoca ne smete ukucati
niti jednu zaštićeno ime firme,
proizvoda, političke ličnosti, itd.
4. Uslov korišćenja Zabranjeno je slanje velikog broja
SMS poruka bilo kojeg sadržaja,
pogotovo ako šaljete na isti broj.
5. Uslov korišćenja Logovanjem u SMSex aplikaciju
korisnik na sebe preuzima 100 %
odgovornost za svu štetu i rizike.
6. Uslov korišćenja SMSex software bez najave može
promeniti neke uslove korišćenja
aplikacije koje stupaju na snagu
odmah i korisnik nema pravo na
potraživanje eventualne odštete.
7. Uslov korišćenja SMSex aplikacija je podvrgnuta
uslovima poštene upotrebe, te
svako prekomerno slanje poruka
je nepošteno korišćenje te dovodi
do privremene suspenzije naloga.
UPOZORENJE: Zbog nepoštivanja samo jednog
od nabrojanih uslova korišćenja,
uslediće suspendovanje naloga!