NOVOSTI  APLIKACIJE
Ukidanje mogućnosti uplata
Zbog gašenja SMSex aplikacije
ukinuta je mogućnost primanja
novih uplata od novih klijenata.

Novi način logovanja
Logovanja VPN serverima su
zamenjena sa logovanjima
putem e-mail adresa.

WhatsApp server
Slanje WhatsApp poruka je opcija
koja se zakupljuje samo po potrebi.
Ako Vam je taj server disabled to
znači da ga još niste zakupili.