NOVOSTI  APLIKACIJE
Novi način logovanja
Logovanja VPN serverima su
zamenjena sa logovanjima
putem e-mail adresa.

WhatsApp server
Slanje WhatsApp poruka je opcija
koja se zakupljuje samo po potrebi.
Ako Vam je taj server disabled to
znači da ga još niste zakupili.

AirCash plaćanja
Dodana je mogućnost transfera
novca putem AirCash servisa za
naknadu od 1 % iznosa transfera.
Instalirajte AirCash iz AppStore
ili Google trgovine, zatim idite na
menu "Povezane kartice" i dole
na znak + "Dodaj novu karticu".
Pošaljite nam 1150 HRK ili 150 €.
(Stari useri kupuju po staroj ceni)

AirCash MasterCard
Našim korisnicima šaljemo fizičku
MasterCard karticu na poklon ako
su iz Srbije, Crne Gore ili BiH.
Možete je koristiti bilo gde.