E U R S K E   U P L A T E
Naziv banke:
Privredna banka Zagreb


BIC/SWIFT banke:
PBZGHR2X


Naziv primatelja:
SMSex, informatički obrt

vl. Danijel Genadij
Biograd n/M

Žiro račun primatelja:
HR05 2340 0093 1136 2118 1

Poziv na broj odobrenja:
[Broj ponude/predračuna/datum]

Iznos za uplatu: 150,00 EUR

Neobavezne opcije uz SMSex:

Slanje bez limita po noći:  20 EUR
[Omogućuje slanje od 00 - 06 ujutro]

WhatsApp server 30 dana: 50 EUR 
[Omogućuje WhatsApp bez limita]