P A Y P A L    U P L A T E
Za plaćanje putem PayPal sistema
ulogirajte se u svoj PayPal nalog
i uplatite željeni iznos na e-mail:
smsex@posteo.net

Rok važenja je 6 meseci Cena SMS kredita:  25 EUR

Cena Inbox broja:      3 EUR

Cena VPN servera:    3 EUR

Cena Proxy servera:  2 EUR
Zbrojite što želite kupiti i pošaljite
nam sveukupni iznos u EUR-ima.

Kontaktirajte nas pre uplate
ako imate dodatnih pitanja.