NAJČEŠĆA  PITANJA

1.Po čemu se SMSex razlikuje od
drugih rešenja za slanje poruka?
Zato jer pruža dodatne mogućnosti
prilikom slanja poruka koje nemate
pri slanju poruka sa svog mobilnog.

2.Dali je SMSex aplikacija legalna?
Legalna je, dopušteno je slanje
SMS poruka putem Interneta,
koristeći se API interfejzom koje
tvrtke nude svim programerima.

3.Za čega služi SMSex aplikacija?
SMSex služi za manje marketinške
kampanje, dopisivanje ili slično.
Morate poštivati Uslove korišćenja.

4.Što ako primim nepoželjan SMS?
Ako pošiljaoc nije u imeniku tada
mobilni pita želite li pošiljaoca da
blokirate ili ga dodate u imenik.
Isto kao kod Vibera / WhatsApp-a.
Jednom blokiran ostaje blokiran.