LIMITI  ZA  POŠILJAOCA
Slovenija, Hrvatska i Crna Gora
Dopušteni su i numerički brojevi
i alfanumerička imena pošiljaoca
prema svim njihovim mrežama.

Republika Srbija
Dopuštaju samo alfanumerička
imena prema svim SR mrežama.
Za numeričke brojeve pošiljaoca
trebam povratne informacije.

Bosna i Hercegovina
Dopuštaju samo alfanumerička
imena prema svim BiH mrežama.
Ne dozvoljavaju numeričke brojeve.

Kako svuda isporučiti sa broja?
Pošaljite SMS poruku kroz američki
server, gde se broj zakupljuje ali i
bez problema se uvek 'probije'.

Kako do ćiriličnog pošiljaoca?
Ako u mobitelu imate kontakt na
ćirilici, arapskom, kineskom pismu,
te pošaljete poruku sa broja koji je
unešen na taj način u kontakte, tad
vaš mobitel umesto poslatog broja
uvek prikaže unešeno ćirilično ime.