LIMITI  ZA  POŠILJAOCA
Slovenija i Hrvatska
Dopušteni su i numerički brojevi
i alfanumerička imena pošiljaoca
prema svim njihovim mrežama.

Republika Srbija
Telekom Srbija ne dopušta
numeričke brojeve pošiljaoca,
ali dopušta alfanumerička imena.
Telenor i Vip Mobile bez problema.

Bosna i Hercegovina
Dopuštaju samo alfanumerička
imena prema svim svojim mrežama.
Ne dozvoljavaju numeričke brojeve.
To smo uspeli zaobići slanjem poruka
putem stranih brojeva koji se zakupe.

Crna Gora
Dopuštaju numeričke brojeve prema T-Mobile i M:Tel-u, dok numerički
brojevi prema Telenoru idu preko
našeg rezervnog SMS servera.