ANONIMNA  PRIJAVA

Slanje SMS poruka putem
Interneta nije zabranjeno,
legalno je i mnogo ozbiljnih
firmi nudi svima takve usluge.
Naša najpoznatija regionalna firma
je Infobip, a prva je bila Clickatell.

Kod slanja SMS poruka treba paziti
na Uslove korišćenja, jasno je da
ne smete slati SMS poruke koje
bi primaoca mogle uznemiriti.

Ako ipak primite nepoželjnu poruku
čijeg pošiljaoca nemate u imeniku
mobitel će Vas pitati želite li tog
pošiljaoca blokirati ili dodati u
SMS imenik i problem rešen.

Imamo korisnika koji nas je prijavio
Državnom Inspektoratu jer smo ga
suspendovali zbog nepoštivanja Uslova korišćenja SMS aplikacije.

Na koji način je napisao prijavu?
Možete je preuzeti na ovom linku.